arrow left
Back Button

הודעה על סיום פעילות בישראל

פעילותנו בישראל הסתיימה.

בהתאם לכך, הפסקנו לאסוף מידע באמצעות אפליקציית הפאנל "Upvoice", כך שלא תוכל/י לצבור עוד נקודות עבור ההשתתפות בה.

אנו רוצים להודות לך על שיתוף הפעולה.